نفس صبح

 

بسیارپیش تر از امروز دوستت داشتم درگذشته های دور.

آنقدردور....

که هروقت به یاد می آورم همین اتاق زیر شیروانی مامی شود غار،

غاری پر از بوسه های ما .

وقرن ها بعد تورا همچنان دوست خواهم داشت .

آنقدرکه درخیالبافی آن همه عشق ....

تو درسفینه ای نزدیک من ، من در سفینه ای دیگربسیارنزدیک تر از خودم باتو ،

دست می کشیم به گونه های هم برصفحه تلویزیون .

                                                                   بیژن نجدی

   + م ; ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/۱
comment نظرات ()