نفس صبح

مهره عقیق

درک ضعیفی دارم . گفتن خواسته هایم نشان دهنده این درک است .

خواسته هایی که برای گفتنشان چقدرشجاعت و جسارت به خرج داده بودم ولی انگار آن لحظه زمین دهان بازکردو مرا درخودش فروبرد.ولی دست خودم نبود،

 احتیاج داشتم که آرام شوم .

 احتیاج داشتم به آغوشی گرم.

احتیاج داشتم به نوازشی دست مهربان .

ولی کاش آن لحظه مهره عقیق تسبیح دردهانم بودیا بهتر اینکه هیچوقت نمی توانستم چیزی بنویسم .

 

   + م ; ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٩
comment نظرات ()