نفس صبح

 

کم کم تفاوت میان نگه داشتن یک دست ،

و زنجیرکردن یک روح را یادخواهی گرفت .

این که عشق تکیه گاه نیست ،

ورفاقت اطمینان خاطر.

ویاد می گیری که بوسه ها قراردادنیستند

و هدیه ها، عهد و پیمان معنی نمی دهند

و شکست هایت را خواهی پذیرفت

سرت را بالا خواهی گرفت با چشم های باز

با ظرافتی زنانه و نه اندوهی کودکانه

و یاد می گیری که همه راه هایت را هم امروز بسازی

که خاک فردا برای خیال ها مطمئن نیست

وآینده امکانی برای سقوط به میانه ی نزاع درخوددارد

کم کم یاد می گیری

که حتی نورخورشید می سوزاند اگرزیاد آفتاب بگیری

بعد باغ خودرا می کاری و روحت را زینت می دهی .

به جای اینکه منتظر کسی باشی تابرایت گل بیاورد

ویاد می گیری که می توانی تحمل کنی ...

که محکم هستی

که خیلی می ارزی

و می آموزی و می آموزی

با هرخداحافظی

                            خورخه لوئیس بورخس            

   + م ; ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢۸
comment نظرات ()