نفس صبح

چخوف

باید امروز مقاله ای را تحت عنوان بررسی ویژگی های داستان کوتاه درآثار یکی از نویسندگان بزرگ خارجی یا ایرانی آماده کنم . من هم داستان صدف از آثار چخوف را انتخاب کردم . اما نمی توانم یک اصول خاصی را درآن پیدا کنم که بگویم حتماً به ترتیب 1و2و3 اینها رعایت شوندتایک داستان خوب از کاردرآید. هنرداستان نویسی نزد چخوف ذاتی است نه اکتسابی. آثار او به قدری واقعی است که فکرمی کنی قهرمانان داستان همسایگان توهستند ، گاهی خودت هستی و بعضی اوقات خود چخوف را می بینی . فضا سازی های قوی ، استفاده از جمله های گزارشی حساب شده و توصیف صحنه که خیلی راحت درذهنمان تبدیل به یک تصویری روشن می شود همه و همه آثار اورا در زمره برترین آثارجهان کرده است . من فکر می کنم که باید درآخرمقاله ام به این نکته مهم اشاره کنم که اگر می خواهید داستان نویس ماهری شوید هرروز چندبار ازروی یکی ازآثار چخوف بنویسید .

   + م ; ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٢٠
comment نظرات ()