نفس صبح

انتظار

کدام منطق باید ما را از رنج تحمل ناپذیر لحظه ای نجات دهد که درآن فردی را که می پرستیمش و نزدیکی او برای زندگی و تنمان حیاتی است ،با غیبتش کنار بیائیم . لحظاتی از زندگی من با لجبازی هایی گذشت که حتی خودم را نمی خواستم .انتظارکشنده یک اتفاق دوباره مرا تبدیل به آدم لجباز و غیرمنطقی کرده است که درموردهیچ و پوچ با کسی که تمام زندگی ام هست مدام می جنگم و روزبه روز هم بدتر می شوم .

   + م ; ٦:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/۱٩
comment نظرات ()