نفس صبح

عناوین مطالب وبلاگ "نفس صبح"

» ۱۳٩٦/٩/٢٠ :: ...
» ۱۳٩٦/٩/۱۸ :: ...
» ۱۳٩٦/٩/۱۳ :: ...
» ۱۳٩٦/٩/۱۱ :: ...
» ۱۳٩٦/٩/٤ :: ...
» ۱۳٩٦/٩/٤ :: ۱۳٩٦/٩/٤
» ۱۳٩٦/٩/٤ :: ...
» ۱۳٩٦/۸/٢٧ :: ...
» ۱۳٩٦/۸/٢۳ :: ...
» ۱۳٩٦/۸/٢۳ :: ...
» ۱۳٩٦/۸/٢٠ :: ...
» ۱۳٩٦/۸/۱٩ :: ای کاش آدمی وطنش را ...
» ۱۳٩٦/۸/۱٤ :: چشمهایت را می بوسم ...
» ۱۳٩٦/۸/۱٤ :: دلتنگی های شیرین پاییزی ...
» ۱۳٩٦/۸/۸ :: ...
» ۱۳٩٦/۸/٥ :: ...
» ۱۳٩٦/۸/٥ :: ...
» ۱۳٩٦/٧/٢٤ :: جفا و جور توانی ولی مکن یارا ...
» ۱۳٩٦/٧/٢۳ :: اضافه وزن
» ۱۳٩٦/٧/٢۳ :: خواب
» ۱۳٩٦/٧/۱٦ :: ...
» ۱۳٩٦/٧/۱٥ :: پرنده
» ۱۳٩٦/٧/۱٤ :: ...
» ۱۳٩٦/٧/۱٢ :: الان
» ۱۳٩٦/٧/٩ :: ۱۳٩٦/٧/٩
» ۱۳٩٦/٧/٥ :: روزگار سپری شده مردم سالخورده ...
» ۱۳٩٦/٦/۳۱ :: شعری زیبا از خانم مشیری
» ۱۳٩٦/٦/۳۱ :: ...
» ۱۳٩٦/٦/٢۸ :: پاییز
» ۱۳٩٦/٦/٢۳ :: ...
» ۱۳٩٦/٦/٢۳ :: من
» ۱۳٩٦/٦/٢٠ :: ...
» ۱۳٩٦/٦/۱٩ :: سلام ...
» ۱۳٩٦/٦/۱٥ :: ...
» ۱۳٩٦/٦/۸ :: ...
» ۱۳٩٦/٦/٤ :: که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی ...
» ۱۳٩٦/٥/۳٠ :: پیاده روی
» ۱۳٩٦/٥/٢۸ :: ...
» ۱۳٩٦/٥/٢٤ :: خودکارآبی ، کاغذ
» ۱۳٩٦/٥/۱٩ :: هنوز دوری دور از من ای امید محال ...
» ۱۳٩٦/٥/۱٥ :: ...
» ۱۳٩٦/٥/۱٢ :: ...
» ۱۳٩٦/٥/٩ :: کتاب
» ۱۳٩٦/٥/٥ :: ...
» ۱۳٩٦/٤/۳۱ :: شعری زیبا از خانم رزاقی
» ۱۳٩٦/٤/۳۱ :: ...
» ۱۳٩٦/٤/۳۱ :: ...
» ۱۳٩٦/٤/٢٦ :: ...
» ۱۳٩٦/٤/٢٥ :: ...
» ۱۳٩٦/٤/٢٠ :: تابستان
» ۱۳٩٦/٤/٩ :: ...
» ۱۳٩٤/٦/٢٢ :: شعری زیبا از شمس لنگرودی
» ۱۳٩٤/٦/٢۱ :: ...
» ۱۳٩٤/٦/۱٥ :: ...
» ۱۳٩٤/٦/۱٥ :: همه شب ...
» ۱۳٩٤/٦/۱۳ :: این تابستان ...
» ۱۳٩٤/٦/۱۱ :: جانی و دلی ، ای دل و جانم همه تو ...
» ۱۳٩٤/٦/۸ :: سفر
» ۱۳٩٤/٦/۸ :: زندگی من ...
» ۱۳٩٤/٦/۳ :: شعری زیبا از اخوان ثالث
» ۱۳٩٤/٦/۳ :: ...
» ۱۳٩٤/٥/۳٠ :: مسافرم آمد ...
» ۱۳٩٤/٥/٢۸ :: دوسال است هرجا می روم پنجره را با خود می برم ...
» ۱۳٩٤/٥/٢٧ :: چشم زخم
» ۱۳٩٤/٥/۱۸ :: واین شاملوی عزیز ...
» ۱۳٩٤/٥/۱٥ :: مگر چند بار به دنیا می آییم که این همه می میریم ...
» ۱۳٩٤/٥/٩ :: این روزها ...
» ۱۳٩٤/٥/٧ :: حکایت دریاست زندگی ...
» ۱۳٩٤/٥/۳ :: ...
» ۱۳٩٤/٥/۱ :: فراموشم مکن من یار دیرنم ...
» ۱۳٩٤/٥/۱ :: چه کسی مقصر است ؟
» ۱۳٩٤/٤/۳٠ :: بچه های امروز
» ۱۳٩٤/٤/٢٧ :: عید مبارک
» ۱۳٩٤/٤/٢٦ :: فردا روز دیگری ست ...
» ۱۳٩٤/٤/٢٥ :: لحظه های بی قصه ...
» ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: شعری زیبا از الیزابت برت براونینگ
» ۱۳٩٤/٤/۱٥ :: ...
» ۱۳٩٤/٤/۱٢ :: سفر
» ۱۳٩٤/٤/۱٠ :: دنیای مجازی ...
» ۱۳٩٤/٤/٦ :: مراقبه ...
» ۱۳٩٤/٤/۱ :: شعری زیبا از ناظم حکمت
» ۱۳٩٤/۳/۳٠ :: خواب خوش
» ۱۳٩٤/۳/٢٥ :: ...
» ۱۳٩٤/۳/٢٤ :: تلفن
» ۱۳٩٤/۳/٢٠ :: ...
» ۱۳٩٤/۳/٢٠ :: کسی جوانه نمی خرد ؟
» ۱۳٩٤/۳/۱۸ :: ...
» ۱۳٩٤/۳/۱٦ :: ...
» ۱۳٩٤/۳/۱٢ :: خیلی بی انصافی ...
» ۱۳٩٤/۳/٧ :: ...
» ۱۳٩٤/۳/٧ :: فیلم
» ۱۳٩٤/۳/۳ :: ...
» ۱۳٩٤/۳/٢ :: سنگ صبور
» ۱۳٩٤/٢/٢٩ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/٢۸ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/٢٦ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/٢٢ :: کیف چرمی ...
» ۱۳٩٤/٢/٢۱ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/۱٩ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/۱٦ :: خدایا چگونه تو را بخوانم ...
» ۱۳٩٤/٢/۱٤ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/۱٢ :: برای زیستن دوقلب لازم است ...
» ۱۳٩٤/٢/٩ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/٧ :: ...
» ۱۳٩٤/٢/٤ :: دلتنگی ...
» ۱۳٩٤/٢/٤ :: کنکور
» ۱۳٩٤/۱/۳۱ :: ...
» ۱۳٩٤/۱/٢۳ :: ...
» ۱۳٩٤/۱/٢٢ :: ...
» ۱۳٩٤/۱/۱٩ :: مادر
» ۱۳٩٤/۱/۱٩ :: شعری زیبا از نزار قبانی
» ۱۳٩٤/۱/۱٧ :: ...
» ۱۳٩٤/۱/۱٦ :: شعری زیبا از جمال ثریا
» ۱۳٩٤/۱/۱٥ :: امروز ...
» ۱۳٩٤/۱/۱۱ :: ...
» ۱۳٩٤/۱/٩ :: کار ...
» ۱۳٩٤/۱/۸ :: ...
» ۱۳٩٤/۱/٧ :: سال نو ...
» ۱۳٩۳/۱٢/٢۸ :: چشم در راه بهارم ...
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٧ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٤ :: شمعدانی
» ۱۳٩۳/۱٢/٢۳ :: روزهای نو در تقویم ...
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٠ :: و من پی بال ها می دوم ...
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٧ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٥ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٢ :: آیا به یاد می آورد ...
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٠ :: دلم عجیب گرفته است...
» ۱۳٩۳/۱٢/۸ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٢/٧ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٢/٦ :: خانه تکانی و ...
» ۱۳٩۳/۱٢/٥ :: ...
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ :: من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف ...
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ :: تخته سیاه
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ :: کسی را که مثل هیچکس نیست ...
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٢ :: ...
» ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ :: می نویسم باران ...
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ :: چخوف
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٦ :: برف
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٥ :: ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم ...
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ :: ...
» ۱۳٩۳/۱۱/٩ :: یوسف دزدیده تویی برسر بازار بیا
» ۱۳٩۳/۱۱/٧ :: الهی نامه
» ۱۳٩۳/۱۱/٤ :: گر برانند و گر ببخشایند/ ره به جای دگر نمی دانیم
» ۱۳٩۳/۱۱/۳ :: غروب جمعه ...
» ۱۳٩۳/۱۱/۱ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ :: انتظار ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ :: پنجره ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۱ :: برگهای خشک گردو ...
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ :: بیشتر عمر کنیم ...
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۸ :: غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن ...
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٢ :: خیال کنم که بهار ...
» ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٧ :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» ۱۳٩۳/۱٠/٥ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٥ :: ...
» ۱۳٩۳/۱٠/٢ :: ظرفهایی پر از محبت ...
» ۱۳٩۳/۱٠/۱ :: ...
» ۱۳٩۳/٩/٢٧ :: دلتنگی جای همه چیز راخوب می داند ...
» ۱۳٩۳/٩/٢٦ :: ...
» ۱۳٩۳/٩/٢٥ :: داگویل
» ۱۳٩۳/٩/٢٢ :: آرامش ...
» ۱۳٩۳/٩/٢۱ :: می خواهم زمان را فراموش کنم ...
» ۱۳٩۳/٩/۱٩ :: ...
» ۱۳٩۳/٩/۱۸ :: ...
» ۱۳٩۳/٩/۱۳ :: ...
» ۱۳٩۳/٩/۱۱ :: درس خواندن
» ۱۳٩۳/٩/٩ :: حکایت باران بی امان است ...
» ۱۳٩۳/٩/۸ :: مهمانی
» ۱۳٩۳/٩/۸ :: ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران ...
» ۱۳٩۳/٩/٤ :: باران می بارد ...
» ۱۳٩۳/٩/٢ :: ...
» ۱۳٩۳/۸/۳٠ :: ...
» ۱۳٩۳/۸/٢٥ :: مرا به باغ و بهاران چه کار دور از تو ؟
» ۱۳٩۳/۸/٢٤ :: این روزهای پاییزی ...
» ۱۳٩۳/۸/٢٢ :: ...
» ۱۳٩۳/۸/۱٩ :: جلسه
» ۱۳٩۳/۸/۱٧ :: کنکور
» ۱۳٩۳/۸/۱٦ :: دلتنگی
» ۱۳٩۳/۸/۱٤ :: نوشتن
» ۱۳٩۳/۸/٩ :: جمعه ی بارانی ...
» ۱۳٩۳/۸/٦ :: ویوین مایر
» ۱۳٩۳/۸/٥ :: به آفتاب شبیه است او ...
» ۱۳٩۳/۸/۳ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/۳٠ :: رژیم غذایی پسرم ...
» ۱۳٩۳/٧/٢٩ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/٢٧ :: تلخی و شیرینی ...
» ۱۳٩۳/٧/٢٥ :: جمعه با وزوز زنبورها ...
» ۱۳٩۳/٧/٢٢ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/٢۱ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/۱۸ :: کجایی ؟؟
» ۱۳٩۳/٧/۱٧ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/۱٦ :: آلبرکامو
» ۱۳٩۳/٧/۱٤ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/۱۳ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/۱۱ :: چالش
» ۱۳٩۳/٧/٩ :: فیلم
» ۱۳٩۳/٧/٧ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/٤ :: ای کسی که ...
» ۱۳٩۳/٧/٤ :: ...
» ۱۳٩۳/٧/۳ :: آمده ام که سرنهم ...
» ۱۳٩۳/٧/۱ :: صبح که بیدار می شوم ...
» ۱۳٩۳/٦/۳٠ :: ...
» ۱۳٩۳/٦/٢٩ :: ...
» ۱۳٩۳/٦/٢۸ :: که تو از دوری خورشید چها می بینی ...
» ۱۳٩۳/٦/٢٦ :: ...
» ۱۳٩۳/٦/٢٢ :: دریا
» ۱۳٩۳/٦/٢٠ :: پاییز
» ۱۳٩۳/٦/۱٩ :: انتظار می کشیم ...
» ۱۳٩۳/٦/۱۸ :: عمر سفر
» ۱۳٩۳/٦/۱٢ :: اگر می شد صدا را دید ...
» ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: یکشنبه ، دوشنبه و...
» ۱۳٩۳/٦/٧ :: ...
» ۱۳٩۳/٦/٦ :: فیلم
» ۱۳٩۳/٦/٥ :: آن گاه که کسی در اندیشه ی توست ...
» ۱۳٩۳/٦/٢ :: نفس صبح
» ۱۳٩۳/٦/۱ :: زندگی باغ تماشای خداست ...
» ۱۳٩۳/٥/۳۱ :: شعری زیبا از نزارقبانی ...
» ۱۳٩۳/٥/٢٩ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/٢۸ :: وای باران باران ،شیشه ی پنجره را باران شست ...
» ۱۳٩۳/٥/٢٦ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/٢٤ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/٢۳ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/٢٢ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/٢۱ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/٢٠ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/۱٩ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/۱۸ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/۱٦ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/۱٥ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/۱٤ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/۱٢ :: زندگی جیره ی مختصریست ...
» ۱۳٩۳/٥/۱۱ :: شب پرستاره
» ۱۳٩۳/٥/٩ :: مثل کودکی که بهانه می گیرد ...
» ۱۳٩۳/٥/۸ :: ...
» ۱۳٩۳/٥/٧ :: این روزها که می گذرد هر روز ...
» ۱۳٩۳/٥/٥ :: عید مبارک
» ۱۳٩۳/٥/٤ :: با تو من دیگر درسحر رویاهایم تنها نیستم ...
» ۱۳٩۳/٥/۳ :: نوشتن
» ۱۳٩۳/٥/٢ :: نگران منی که نگیره دلم ،واسه دیدن تو داره می ره دلم ...
» ۱۳٩۳/٥/۱ :: این روزها ...
» ۱۳٩۳/٤/۳٠ :: شب قدر
» ۱۳٩۳/٤/٢٧ :: ...
» ۱۳٩۳/٤/٢٥ :: برای سنگ صبور
» ۱۳٩۳/٤/٢٥ :: شاملو
» ۱۳٩۳/٤/٢۱ :: ...
» ۱۳٩۳/٤/٢٠ :: کودکان سنگ
» ۱۳٩۳/٤/٢٠ :: ورزش
» ۱۳٩۳/٤/۱۸ :: تاسحر...
» ۱۳٩۳/٤/۱٤ :: ...
» ۱۳٩۳/٤/۱۱ :: آدمها
» ۱۳٩۳/٤/۱٠ :: باید ماند و به تو ثابت کرد با موی سپید هم زیبایی ...
» ۱۳٩۳/٤/٧ :: وقتی دل دستهایم تنگ می شود ...
» ۱۳٩۳/٤/٧ :: ...
» ۱۳٩۳/٤/٤ :: آدمی گاهی به هزار دلیل زنده است ... و هیچ دلیل برای زنده بودن ندارد !
» ۱۳٩۳/۳/۳٠ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/٢٩ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/٢٦ :: هدیه ی دوسال پیش ...
» ۱۳٩۳/۳/٢٤ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/۱۸ :: آسمانی ! تو درآن گستره خورشیدی کن ...
» ۱۳٩۳/۳/۱٧ :: گل رز
» ۱۳٩۳/۳/۱٦ :: من و روزهای تعطیل ...
» ۱۳٩۳/۳/۱٢ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: عکس یادگاری
» ۱۳٩۳/۳/٩ :: یک عاشقانه ...
» ۱۳٩۳/۳/۸ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/۸ :: خلوت
» ۱۳٩۳/۳/٦ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/٦ :: خاطرات
» ۱۳٩۳/۳/٤ :: زیاده خواهی
» ۱۳٩۳/۳/۳ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/٢ :: ...
» ۱۳٩۳/۳/۱ :: بنمای رخ ...
» ۱۳٩۳/٢/۳٠ :: خورشید هشتم
» ۱۳٩۳/٢/٢۸ :: ...
» ۱۳٩۳/٢/٢٧ :: بهار با طعم ...
» ۱۳٩۳/٢/٢٦ :: ماه شده ام ...
» ۱۳٩۳/٢/٢٥ :: تونل وحشت
» ۱۳٩۳/٢/٢٢ :: ...
» ۱۳٩۳/٢/٢۱ :: ...
» ۱۳٩۳/٢/٢٠ :: ...
» ۱۳٩۳/٢/۱۸ :: چرا رفتی چرا من بی قرارم ...
» ۱۳٩۳/٢/۱٧ :: ...
» ۱۳٩۳/٢/۱٦ :: اولین ستاره ...
» ۱۳٩۳/٢/۱٤ :: سجاده
» ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: ...
» ۱۳٩۳/٢/٧ :: سالهای خاکستری ...
» ۱۳٩۳/٢/٥ :: ۱۳٩۳/٢/٥
» ۱۳٩۳/٢/٤ :: تا تو بامنی زمانه بامن است ...
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: اردو
» ۱۳٩۳/٢/٢ :: به دوست داشتنت مشغولم ...
» ۱۳٩۳/٢/۱ :: فیلم زیبایی بزرگ the Great Beauty
» ۱۳٩۳/۱/۳۱ :: قندان چینی گل سرخی
» ۱۳٩۳/۱/۳٠ :: مادر
» ۱۳٩۳/۱/٢٩ :: مارکز
» ۱۳٩۳/۱/٢٧ :: نامه
» ۱۳٩۳/۱/٢٦ :: فیلم Nebraska
» ۱۳٩۳/۱/۱٩ :: زائر چشم سخنگوی توام ...
» ۱۳٩۳/۱/۱٠ :: سفر ( پست تکراری )
» ۱۳٩۳/۱/٩ :: ۱۳٩۳/۱/٩
» ۱۳٩۳/۱/۸ :: این روزهای من ...
» ۱۳٩۳/۱/٦ :: چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی ...
» ۱۳٩۳/۱/٦ :: ۱۳٩۳/۱/٦
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ :: باوردارم ...
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٧ :: خرید
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٥ :: اسفند
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ :: خانه تکانی همراه با فیلم
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» ۱۳٩٢/۱٢/٢۳ :: صدسال تنهایی
» ۱۳٩٢/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: تورامن چشم درراهم
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» ۱۳٩٢/۱٢/۱۳ :: خانم ر
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ :: فیلم
» ۱۳٩٢/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» ۱۳٩٢/۱٢/۸ :: موسیقی
» ۱۳٩٢/۱٢/٦ :: خانه تکانی
» ۱۳٩٢/۱٢/٤ :: باران
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: عیشم
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: میگرن
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ :: غروب
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ :: خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ :: باصدای سهیل نفیسی
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۳ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ :: بی تحرکی
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٠ :: بیگانه
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ :: زندگی طور دیگری پیش می رود ...
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ :: آجیل نذری
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ :: برای پدری عزیز
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ :: پیری
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ :: پیاده روی
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ :: شهری که دور می شود
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» ۱۳٩٢/۱۱/٩ :: فیلم روزی روزگاری درآناتولی
» ۱۳٩٢/۱۱/٩ :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» ۱۳٩٢/۱۱/۸ :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» ۱۳٩٢/۱۱/٤ :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» ۱۳٩٢/۱۱/۱ :: ؟
» ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: صدای شیپور
» ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: سهراب سپهری
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ :: ای دل ،صبور باش و غم مخور که عاقبت ...
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ :: گابریل گارسیا مارکز
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٦ :: کتاب
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٦ :: درمهر تفاوت نکند بعد مسافت
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٥ :: شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم ...
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٤ :: سرماخوردگی
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ :: حال غریب
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ :: ای پرنده زیبا
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٦ :: فیلم The Flowers Of War
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: تعطیلات با دید مثبت ...
» ۱۳٩٢/۱٠/٧ :: ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد
» ۱۳٩٢/۱٠/٦ :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» ۱۳٩٢/۱٠/٤ :: رئیس جدید
» ۱۳٩٢/۱٠/۳ :: فیلم Amour (عشق)
» ۱۳٩٢/٩/٢٩ :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: دیگر نیست
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: می توانم امشب غمناک ترین سطرها را بنویسم ...
» ۱۳٩٢/٩/٢۳ :: پشت شیشه برف می بارد ...
» ۱۳٩٢/٩/٢۳ :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» ۱۳٩٢/٩/۱٩ :: شبانه
» ۱۳٩٢/٩/۱٥ :: انیمیشن La Maison en Petits Cubes ( خانه های مکعبی )
» ۱۳٩٢/٩/۱٤ :: شبانه
» ۱۳٩٢/٩/۱۱ :: همین طور برای خودش اشک می آید
» ۱۳٩٢/٩/٩ :: مادربزرگ
» ۱۳٩٢/٩/٤ :: تکرار
» ۱۳٩٢/٩/۱ :: فیلم 21 گرم
» ۱۳٩٢/۸/۳٠ :: ویکتور هوگو
» ۱۳٩٢/۸/٢٩ :: باران
» ۱۳٩٢/۸/٢٩ :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» ۱۳٩٢/۸/٢۳ :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» ۱۳٩٢/۸/٢٢ :: نهایت غم ...
» ۱۳٩٢/۸/۱٧ :: اتاق خالی
» ۱۳٩٢/۸/۱۳ :: پاییز
» ۱۳٩٢/۸/۱٢ :: چرا؟
» ۱۳٩٢/۸/۱٢ :: بی خوابی
» ۱۳٩٢/۸/٩ :: صدای پا
» ۱۳٩٢/۸/۸ :: ای قدیمی ، ای خوب ...
» ۱۳٩٢/۸/٧ :: محبت تو
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: فراموشی
» ۱۳٩٢/٧/٢۸ :: قرار دلتنگی
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/٧/۱٩ :: آن که می گوید دوستت می دارم خنیاگر غمگینی است ...
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: کاش می ماندی
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: سفر پاییزی
» ۱۳٩٢/٦/۳۱ :: تورا من چشم در راهم ...
» ۱۳٩٢/٦/٢۸ :: چراغها را من خاموش می کنم
» ۱۳٩٢/٦/٢۸ :: خواب
» ۱۳٩٢/٦/٢٥ :: کتاب
» ۱۳٩٢/٦/٢۱ :: همین که توخوب باشی کافی ست
» ۱۳٩٢/٦/۱٥ :: چهل سالگی خاکستری 2
» ۱۳٩٢/٦/۱۳ :: امروز دیدم یار را آن رونق هرکار را ...
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: این روزها
» ۱۳٩٢/٦/۱٠ :: سعدی
» ۱۳٩٢/٦/٤ :: من صبورم اما ...
» ۱۳٩٢/٦/٤ :: تنها جمله ای که بلد بودم
» ۱۳٩٢/٦/۱ :: آیت الکرسی 2
» ۱۳٩٢/٥/۳٠ :: گر رود دیده و عقل و خردو جان تو مرو ...
» ۱۳٩٢/٥/٢٢ :: مارسل پروست
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: نذر کرده ام
» ۱۳٩٢/٥/٥ :: آیا تو ارزشش را داری ؟
» ۱۳٩٢/٥/٥ :: ۱۳٩٢/٥/٥
» ۱۳٩٢/٥/۳ :: عادت نمی کنم ...
» ۱۳٩٢/٥/٢ :: غرور
» ۱۳٩٢/٤/۳٠ :: زمان
» ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: نگاه
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: شاید وقتی دیگر ...
» ۱۳٩٢/٤/۱٧ :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» ۱۳٩٢/٤/۸ :: احساس جدایی
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: وقتی تومی خوانی مرا ...
» ۱۳٩٢/٤/٢ :: انتظار2
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: انتظار
» ۱۳٩٢/۳/٢٩ :: بهانه
» ۱۳٩٢/۳/٢۱ :: دلتنگی
» ۱۳٩٢/۳/۱۸ :: بیمارستان
» ۱۳٩٢/۳/۱٤ :: هم نفسم تو
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: آیت الکرسی
» ۱۳٩٢/۳/۱ :: دوست داشتن
» ۱۳٩٢/٢/٢٤ :: رویاهای من
» ۱۳٩٢/٢/۱٥ :: سوغات
» ۱۳٩٢/٢/۱۳ :: به تو می گویم ...
» ۱۳٩٢/٢/۸ :: چقدر راحت این بغضم باهرنوایی و ندایی باز می شود ...
» ۱۳٩٢/٢/٢ :: صدای شیرین پسرم
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: نامه
» ۱۳٩٢/۱/٢۸ :: می گریزم
» ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: نگران
» ۱۳٩٢/۱/٢٢ :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» ۱۳٩٢/۱/٢٠ :: در غیاب تو
» ۱۳٩٢/۱/۱٩ :: عزیزترینم
» ۱۳٩٢/۱/۱٩ :: فردا
» ۱۳٩٢/۱/۱٧ :: خوابهای من
» ۱۳٩٢/۱/۱٦ :: راه سوم
» ۱۳٩٢/۱/۱٢ :: زانو زده ام
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: کجایی
» ۱۳٩٢/۱/٧ :: ای مسافر
» ۱۳٩٢/۱/٢ :: تنهایی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ :: انتظار بهار
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۳ :: تاریکی
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: امید
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ :: رنگ زندگی
» ۱۳٩۱/۱٢/٩ :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» ۱۳٩۱/۱٢/۸ :: دلهره
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: بگذارآن باشم ...
» ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ :: دوست ندارم رها شده وشرمسارباشم
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ :: اشک رازی است
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ :: من خسته نیستم
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ :: نقطه ضعف
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٧ :: فال امسال
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ :: بغض سال خورده
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ :: میهمان وسواس
» ۱۳٩۱/۱۱/٩ :: خواب دیده ام
» ۱۳٩۱/۱۱/٩ :: سهراب سپهری
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» ۱۳٩۱/۱۱/۳ :: دوست داشتن به سبک خاص
» ۱۳٩۱/۱۱/۱ :: سفربی انتها
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: فیلم خاکستر آنجلا
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٩ :: امید
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: فراموشی
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ :: دلم برای پسرم می سوزد
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: تونل زمان
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ :: دوست داشتن
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: خودخواهی محض
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۸ :: سعدی
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: سوءتفاهم
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: دلواپسی
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» ۱۳٩۱/۱٠/۸ :: خاطرات یک روز بیمارستان
» ۱۳٩۱/۱٠/٧ :: حضور
» ۱۳٩۱/۱٠/٥ :: عشق عمومی
» ۱۳٩۱/۱٠/۳ :: تکرار
» ۱۳٩۱/۱٠/۱ :: پنجره
» ۱۳٩۱/٩/٢٩ :: یلدا
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: کافیست ...
» ۱۳٩۱/٩/٢٦ :: مسجد
» ۱۳٩۱/٩/٢٤ :: یک امشبی که درآغوش شاهد شکرم
» ۱۳٩۱/٩/٢۳ :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» ۱۳٩۱/٩/٢۳ :: دررهگذرباد
» ۱۳٩۱/٩/٢٢ :: سکوت
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: میعاد
» ۱۳٩۱/٩/٢٠ :: انتظار
» ۱۳٩۱/٩/۱٩ :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» ۱۳٩۱/٩/۱٩ :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» ۱۳٩۱/٩/۱۸ :: مرابخوان که بمانم
» ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: سفر
» ۱۳٩۱/٩/۱٥ :: وخدا می داند سادگی از ته دلبستگی ام پیدا بود ...
» ۱۳٩۱/٩/۱٤ :: فالگیر
» ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: نوستالژی
» ۱۳٩۱/٩/۱٢ :: نوستالژی آدامس
» ۱۳٩۱/٩/۱۱ :: سرود ششم
» ۱۳٩۱/٩/۱۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: بی نام
» ۱۳٩۱/٩/٩ :: خواب و بیداری
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: ۱۳٩۱/٩/٦
» ۱۳٩۱/٩/٥ :: ۱۳٩۱/٩/٥
» ۱۳٩۱/٩/۳ :: پرچم قرمز ، ماه و آرامش ...
» ۱۳٩۱/٩/٢ :: ۱۳٩۱/٩/٢
» ۱۳٩۱/٩/۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ۱۳٩۱/۸/٢٩ :: افق روشن
» ۱۳٩۱/۸/٢۸ :: برای او که دوستش داشتم ، دارم و خواهم داشت ....
» ۱۳٩۱/۸/٢٦ :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: گلبرگ رز قرمز
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: من با خودم مهربان هستم
» ۱۳٩۱/۸/٢٢ :: شکلات تلخ
» ۱۳٩۱/۸/٢٠ :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» ۱۳٩۱/۸/۱٩ :: فیلم داگ ویل
» ۱۳٩۱/۸/۱٩ :: صدا
» ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: سرخوش
» ۱۳٩۱/۸/۱٧ :: برای او
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ۱۳٩۱/۸/۱٥ :: گفته بودم چوبیایی ...
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: 5
» ۱۳٩۱/۸/۱٤ :: 4
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: 3
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: 2
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: 1
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: چهل سالگی خاکستری
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: عشق و سوء تفاهم
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: رابطه ی کاغذی
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: زندگی
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: رئیس کمیاب
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ۱۳٩۱/٧/۳٠ :: خسته شده ام
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: مهم من بودم که نبودم !
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: نگاه
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: دنیای جوانی
» ۱۳٩۱/٧/٢۳ :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: نگاه عاشقانه
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ۱۳٩۱/٧/٢٠ :: یک روز زندگی ام
» ۱۳٩۱/٧/۱٩ :: زندگی پس از مرگ
» ۱۳٩۱/٧/۱٧ :: مثنوی معنوی
» ۱۳٩۱/٧/۱٦ :: آدمهای دلتنگ
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: اگر
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: گوجه ی نارس
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: مدرک گرایی
» ۱۳٩۱/٧/٩ :: بی قرارم
» ۱۳٩۱/٧/٧ :: ماه مهر
» ۱۳٩۱/٧/٧ :: شب
» ۱۳٩۱/٧/٥ :: بار دیگر شهری که دوست نمی داشتم
» ۱۳٩۱/٧/۳ :: والاپیامبر
» ۱۳٩۱/٧/۱ :: ۱۳٩۱/٧/۱
» ۱۳٩۱/٦/۳۱ :: حضور
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: دکترژیواگو
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: سرود آشنایی
» ۱۳٩۱/٦/٢٧ :: روزخوب
» ۱۳٩۱/٦/٢٦ :: پاییز
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: حقیقت دارد
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: آرزو
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: دوستت ندارم
» ۱۳٩۱/٦/٢۱ :: زندگی
» ۱۳٩۱/٦/٢٠ :: مسافر
» ۱۳٩۱/٦/۱۳ :: عاشقان
» ۱۳٩۱/٦/۱٠ :: انتظار
» ۱۳٩۱/٦/٩ :: مهره عقیق
» ۱۳٩۱/٦/۸ :: پسرم
» ۱۳٩۱/٦/۸ :: فیلم the machinist
» ۱۳٩۱/٦/٦ :: رویاها
» ۱۳٩۱/٦/٢ :: رایحه ی کلمات
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: مترسک
» ۱۳٩۱/٦/۱ :: باور
» ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: خانم ن
» ۱۳٩۱/٥/۳٠ :: خاطرات رنگی
» ۱۳٩۱/٥/٢٩ :: روزانه
» ۱۳٩۱/٥/٢۸ :: فطر
» ۱۳٩۱/٥/٢۸ :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: جمعه
» ۱۳٩۱/٥/٢٧ :: پدرم
» ۱۳٩۱/٥/٢٦ :: هندوانه فروش
» ۱۳٩۱/٥/٢٤ :: تلخ تلخ
» ۱۳٩۱/٥/٢٤ :: شوخی
» ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: مسافرت شمال
» ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: آن آرزو که در دل من بود
» ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: کارمند
» ۱۳٩۱/٥/٢٠ :: چخوف
» ۱۳٩۱/٥/۱٩ :: انتظار
» ۱۳٩۱/٥/۱۸ :: آدم فضول
» ۱۳٩۱/٥/۱٧ :: رویا
» ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: رمضان
» ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: محاکمه
» ۱۳٩۱/٥/۱۱ :: برای آقا یا خانم (ن ) عزیز
» ۱۳٩۱/٥/٩ :: سکوت
» ۱۳٩۱/٥/٧ :: ۱۳٩۱/٥/٧